Kursy i szkolenia w ramach projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Od września w ramach projektu rozpoczęły się warsztaty i szkolenia zawodowe. W ramach Programu Aktywności Lokalnej: 15 osób- ,,Aktywni”  ukończyło warsztaty pn. ,,Dlaczego warto być wolontariuszem”. Grupa 10 osób tj.,, Kreatywni” realizują kurs animatora czasu wolnego oraz warsztaty rękodzieła.

W ramach kontraktów 25 osób uczestniczy w warsztatach aktywizujących. Część beneficjentów rozpoczęła kursy zawodowe. Trwa część praktyczna kursu ,,Stylizacja paznokci z elementami kosmetyki”, część teoretyczna kursu ,,Pomoc domowa-hotelowa”, oraz kursu ,,Sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej”. Rozpoczął się kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych. Część beneficjentów z PAL i część osób biorących udział w kontraktach rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B, kurs obsługi wózków widłowych.

Od października i listopada planujemy kurs opiekunek dziecięcych oraz kurs komputerowy. Przez cały okres trwania projektu beneficjenci będą uczestniczyli w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. M.G.

(c) 2011-2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 256 322/44/32/1