OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku prowadzi rekrutację do udziału w projekcie. W ramach projektu przewiduje się zajęcia z zakresu animacji czasu wolnego, z zakresu wolontariatu, zajęcia w Klubie Integracji Społecznej oraz kursy: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, opiekunka dziecięca, pomoc domowa-hotelowa, prawo jazdy kat. B, kurs obsługi wózków widłowych, kurs stylizacji paznokci z elementami kosmetyki, kurs komputerowy oraz kurs języka angielskiego.

Do projektu mogą przystąpić osoby bezrobotne, zatrudnione, bierne zawodowe w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń  pomocy społecznej.

W kursie animatora czasu wolnego może brać udział młodzież, która ukończyła 15 rok życia. W ramach animacji przewiduje się warsztaty kuglarskie, muzyczno-taneczne, rękodzieła, krawieckie.

Więcej  informacji na temat projektu można  uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku u pracowników socjalnych. Odbędą się również spotkania informacyjno-rekrutacyjne w świetlicach wg poniższego harmonogramu.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W RAMACH PROJEKTU W 2013 ROKU

LP.

Miejsce spotkania

Data spotkania

Godzina spotkania

1.        

Świetlica w   Krakulicach

15.01.2013 rok

10.00

2.        

Świetlica we   Wrześciu

15.01.2013 rok

12.00

3.        

Świetlica w   Sarbsku

16.01.2013 rok

11.00

4.        

Gminny Ośrodek   Kultury i Sportu w Wicku

16.01.2013 rok

16.00

 

(c) 2011-2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 256 320/44/30/2