2009

Wartość projektu i dofinansowanie

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 716 136,00 zł
Dofinansowanie: 646 312,74 zł
Wkład własny: 69 823,26 zł

 

 

Uczestnicy

Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w szczególności należące do jednej (lub kilku) z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia, młodzież w wieku 15–25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wicko i miasta Łeby. Wsparciem objęte zostanie otoczenie osób wykluczonych społecznie (w przypadku kontraktów socjalnych) oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku programu aktywności lokalnej).
Wsparciem objętych zostanie w ramach kontraktów socjalnych 40 osób oraz w ramach programu aktywności lokalnej 40 osób.

 

ZREALIZOWANE KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU W 2009 ROKU

Lp.

NAZWA SZKOLENIA

ILOŚC OSÓB

1.        

Warsztaty   inspiracji oraz gotowości do zmian+ autoprezentacja

40

2.        

Szkolenie   z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

40

3.        

Kurs   ,,Podstawy obsługi komputera”

28

4.        

Kurs   ,,Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy”

2

5.        

Kurs   ,,Spawanie łukowe elektroda otuloną”

1

6.        

Kurs   ,,Opiekunka małych dzieci’”

5

7.        

Szkolenie   przedłużania paznokci metodą żelową

4

8.        

Kurs   ,,Florystyka i bukieciarstwo”

15

9.        

Kurs   ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

13

10.                          

Szkolenie   z pierwszej pomocy przedmedycznej

66

11.                          

Kurs   ,,Pomoc domowa-hotelowa”

14

12.                          

Wprowadzenie   na rynek pracy –warsztaty z doradcą zawodowym

57

13.                          

Beneficjenci   rozpoczynający naukę w licem ogólnokształcącym

7

 

(c) 2011-2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 269 528/43/28/1