O PROJEKCIE

 

 

Celem głównym realizacji projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na terenie Gminy Wicko oraz Miasta Łeby.

 

Cele szczegółowe to:

  •  poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizację: zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną);
  • wzrost mobilności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wicko i Miasta Łeby;
  • zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych i zawodowych, kształtujących zmianę postaw życiowych na bardziej aktywne;
  • poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych;
  • aktywna integracja osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia;
  • wsparcie aktywizacji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej społeczności Gminy Wicko i Gminy Miasta Łeby.

(c) 2011-2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 271 933/39/38/1